Search

Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe posljednji su put ažurirani 30.1.2023.

 

1. Uvod

Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na ovu web stranicu i na transakcije povezane s našim proizvodima i uslugama. Možda ćete biti vezani dodatnim ugovorima povezanim s vašim odnosom s nama ili bilo kojim proizvodima ili uslugama koje dobijete od nas. Ako je bilo koja odredba dodatnih ugovora u suprotnosti s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta, odredbe tih dodatnih ugovora će imati prednost i prednost.

 

2. Prihvaćanje

Registriranjem, pristupom ili drugim korištenjem ove web stranice, ovime se slažete s ovim Uvjetima i odredbama navedenim u nastavku. Samo korištenje ove web stranice podrazumijeva poznavanje i prihvaćanje ovih Uvjeta i odredbi. U nekim posebnim slučajevima, također možemo tražiti da se izričito slažete.

 

3. Elektronička komunikacija

Korištenjem ove web stranice ili komuniciranjem s nama elektroničkim putem, suglasni ste i potvrđujete da možemo s vama komunicirati elektronički na našoj web stranici ili slanjem e-pošte vama, te ste suglasni da svi ugovori, obavijesti, objave i druga komunikacija koju dostaviti elektroničkim putem udovoljiti svim pravnim zahtjevima, uključujući, ali ne ograničavajući se na zahtjev da takva komunikacija bude u pisanom obliku.

 

4. Intelektualno vlasništvo

Mi ili naši davatelji licenci posjedujemo i kontroliramo sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na web stranici te podatke, informacije i druge resurse prikazane ili dostupne na web stranici.

 

4.1 Sva prava su pridržana

Osim ako određeni sadržaj ne nalaže drugačije, ne dobivate licencu ili bilo koje drugo pravo prema autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. To znači da nećete koristiti, kopirati, reproducirati, izvoditi, prikazivati, distribuirati, ugrađivati ​​u bilo koji elektronički medij, mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, prenositi, preuzimati, prenositi, unovčavati, prodavati, plasirati ili komercijalizirati bilo koje resurse na ovoj web stranici u bilo kojem obliku, bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja, osim i samo u mjeri u kojoj je drugačije propisano propisima obveznog prava (kao što je pravo na citiranje).

 

5. Vlasništvo treće strane

Naša web stranica može sadržavati hiperveze ili druge reference na web stranice drugih strana. Ne pratimo niti pregledavamo sadržaj web-mjesta drugih strana na koje se povezuje s ovog web-mjesta. Proizvodi ili usluge koje nude druge web stranice podliježu važećim Uvjetima i odredbama tih trećih strana. Izražena mišljenja ili materijali koji se pojavljuju na tim web-mjestima ne moraju nužno dijeliti niti podržavati.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu praksu privatnosti ili sadržaj ovih stranica. Vi snosite sve rizike povezane s korištenjem ovih web stranica i svih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na bilo koji način, bez obzira na to kako je uzrokovana, koja proizlazi iz vašeg otkrivanja osobnih podataka trećim stranama.

 

6. Odgovorno korištenje

Posjetom našoj web stranici pristajete koristiti je samo u svrhe za koje je namijenjena i kako je dopušteno ovim Uvjetima, svim dodatnim ugovorima s nama i primjenjivim zakonima, propisima i općeprihvaćenim mrežnim praksama i industrijskim smjernicama. Ne smijete koristiti naše web mjesto ili usluge za korištenje, objavljivanje ili distribuciju bilo kakvog materijala koji se sastoji od (ili je povezan) sa zlonamjernim računalnim softverom; koristiti podatke prikupljene s naše web stranice za bilo koju izravnu marketinšku aktivnost ili provoditi bilo kakve sustavne ili automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka na našoj web stranici ili u vezi s njom.

Sudjelovanje u bilo kakvoj aktivnosti koja uzrokuje ili može uzrokovati štetu na web stranici ili koja ometa rad, dostupnost ili pristupačnost web stranice strogo je zabranjeno.

 

7. Sadržaj koji ste vi objavili

Na našoj web stranici možemo pružiti različite alate za otvorenu komunikaciju, kao što su komentari na blogu, postovi na blogu, forumi, oglasne ploče, ocjene i recenzije te razne usluge društvenih medija. Možda neće biti izvedivo za nas pregledati ili nadzirati sav sadržaj koji vi ili drugi podijelite ili pošaljete na ili putem naše web stranice. Međutim, zadržavamo pravo pregleda sadržaja i praćenja upotrebe i aktivnosti na našoj web stranici te uklanjanja ili odbijanja bilo kojeg sadržaja prema vlastitom nahođenju. Objavljivanjem informacija ili drugim korištenjem bilo kojeg otvorenog komunikacijskog alata kao što je spomenuto, suglasni ste da će vaš sadržaj biti u skladu s ovim Uvjetima i odredbama te da ne smije biti nezakonit ili nezakonit ili kršiti nečija zakonska prava.

 

8. Podnošenje ideje

Ne šaljite nikakve ideje, izume, autorska djela ili druge informacije koje se mogu smatrati vašim intelektualnim vlasništvom, a koje biste nam željeli predstaviti, osim ako prethodno nismo potpisali ugovor o intelektualnom vlasništvu ili ugovor o tajnosti podataka. Ako nam ga otkrijete bez takvog pisanog ugovora, dajete nam svjetsku, neopozivu, neisključivu, besplatnu licencu za korištenje, reprodukciju, pohranjivanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju vašeg sadržaja u bilo kojem postojećem ili budućem mediju.

 

9. Prestanak korištenja

Možemo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili prekinuti pristup, privremeno ili trajno, web stranici ili bilo kojoj usluzi na njoj. Suglasni ste da nećemo biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu takvu izmjenu, obustavu ili prekid vašeg pristupa ili korištenja web stranice ili bilo kojeg sadržaja koji ste možda podijelili na web stranici. Nećete imati pravo na bilo kakvu naknadu ili drugu isplatu, čak i ako su određene značajke, postavke i/ili bilo koji Sadržaj kojem ste pridonijeli ili na koji ste se počeli oslanjati trajno izgubljeni. Ne smijete zaobići ili zaobići, ili pokušati zaobići ili zaobići, bilo koje mjere ograničenja pristupa na našoj web stranici.

 

10. Jamstva i odgovornost

Ništa u ovom odjeljku neće ograničiti ili isključiti bilo koje jamstvo implicirano zakonom koje bi bilo protuzakonito ograničiti ili isključiti. Ovo web-mjesto i sav sadržaj na web-mjestu pružaju se na temelju “kakvi jesu” i “kako su dostupni” i mogu sadržavati netočnosti ili tiskarske pogreške. Izričito se odričemo svih jamstava bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih, u pogledu dostupnosti, točnosti ili potpunosti sadržaja. Ne jamčimo da:

ova web stranica ili naš sadržaj zadovoljit će vaše zahtjeve;
ovo će web mjesto biti dostupno bez prekida, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka.
Ništa na ovoj web stranici ne predstavlja niti je namijenjeno da predstavlja pravni, financijski ili medicinski savjet bilo koje vrste. Ako trebate savjet, obratite se odgovarajućem stručnjaku.

Sljedeće odredbe ovog odjeljka primjenjivat će se u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom i neće ograničiti niti isključiti našu odgovornost u pogledu bilo kojeg pitanja za koje bi bilo nezakonito ili nezakonito da ograničimo ili isključimo svoju odgovornost. Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu (uključujući bilo kakvu štetu zbog gubitka dobiti ili prihoda, gubitak ili oštećenje podataka, softvera ili baze podataka, ili gubitak ili oštećenje imovine ili podataka) koju pretrpite vi ili bilo koja treća osoba stranka, koja proizlazi iz vašeg pristupa ili korištenja naše web stranice.

Osim u mjeri u kojoj bilo koji dodatni ugovor izričito navodi drugačije, naša maksimalna odgovornost prema vama za svu štetu koja proizlazi iz ili je povezana s web-mjestom ili bilo kojim proizvodima i uslugama koji se oglašavaju ili prodaju putem web-mjesta, bez obzira na oblik pravnog postupka koji nameće odgovornost ( bilo u ugovoru, pravednosti, nemaru, namjernom ponašanju, deliktu ili na drugi način) bit će ograničena na ukupnu cijenu koju ste nam platili za kupnju takvih proizvoda ili usluga ili korištenje web stranice. Takvo ograničenje primjenjivat će se ukupno na sve vaše zahtjeve, radnje i uzroke radnji svake vrste i prirode.

 

11. Privatnost

Kako biste pristupili našoj web stranici i/ili uslugama, možda ćete morati dati određene podatke o sebi kao dio procesa registracije. Suglasni ste da će sve informacije koje pružite uvijek biti točne, točne i ažurne.

Razvili smo politiku za rješavanje svih vaših problema s privatnošću. Za više informacija pogledajte našu Izjavu o privatnosti i našu Politiku kolačića.

 

12. Izvozna ograničenja / Pravna usklađenost

Zabranjen je pristup web stranici s teritorija ili zemalja u kojima je sadržaj ili kupnja proizvoda ili usluga koji se prodaju na web stranici nezakonit. Ne smijete koristiti ovu web stranicu u suprotnosti s izvoznim zakonima i propisima Hrvatske.

 

13. Dodjela

Ne smijete dodijeliti, prenijeti ili podugovarati bilo koje od svojih prava i/ili obveza prema ovim Uvjetima, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj trećoj strani bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Svaki navodni prijenos koji krši ovaj odjeljak bit će ništavan i nevažeći.

 

14. Kršenja ovih Odredbi i uvjeta

Ne dovodeći u pitanje naša druga prava u skladu s ovim Uvjetima i odredbama, ako na bilo koji način prekršite ove Uvjete i odredbe, možemo poduzeti radnje koje smatramo prikladnima za rješavanje kršenja, uključujući privremenu ili trajnu obustavu vašeg pristupa web stranici, kontaktiranje svog pružatelja internetskih usluga zatražiti da blokira vaš pristup web stranici i/ili pokrenuti pravni postupak protiv vas.

 

15. Obeštećenje

Suglasni ste da ćete nas obeštetiti, braniti i osloboditi nas od i protiv svih potraživanja, obveza, šteta, gubitaka i troškova koji se odnose na vaše kršenje ovih Uvjeta i odredbi te primjenjivih zakona, uključujući prava intelektualnog vlasništva i prava na privatnost. Odmah ćete nam nadoknaditi našu štetu, gubitke, troškove i izdatke koji se odnose ili proizlaze iz takvih zahtjeva.

 

16. Odricanje

Propust u provedbi bilo koje odredbe navedene u ovim Uvjetima i odredbama i bilo kojem Ugovoru, ili propust u iskorištavanju bilo koje opcije za raskid, neće se tumačiti kao odricanje od takvih odredbi i neće utjecati na valjanost ovih Uvjeta i odredbi ili bilo kojeg Ugovor ili bilo koji njegov dio, ili pravo na provođenje svake odredbe.

 

17. Jezik

Ovi Uvjeti će se tumačiti i tumačiti isključivo na hrvatskom jeziku. Sve obavijesti i dopisi bit će pisani isključivo na tom jeziku.

 

18. Cjelokupni ugovor

Ovi Uvjeti i odredbe, zajedno s našom izjavom o privatnosti i politikom kolačića, čine cjelokupni ugovor između vas i METAR MILIMETAR d.o.o. u vezi s vašim korištenjem ove web stranice.

 

19. Ažuriranje ovih Odredbi i uvjeta

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ove Uvjete i odredbe. Vaša je obveza povremeno provjeravati ove Odredbe i uvjete radi promjena ili ažuriranja. Datum naveden na početku ovih Uvjeta i odredbi je zadnji datum revizije. Promjene ovih Uvjeta i odredbi stupit će na snagu nakon objavljivanja na ovoj web stranici. Vaše daljnje korištenje ove web stranice nakon objavljivanja promjena ili ažuriranja smatrat će se obavijesti o vašem prihvaćanju ovih Uvjeta i odredbi i prihvaćanju ovih Uvjeta.

 

20. Izbor prava i nadležnosti

Ovi Uvjeti i odredbe podliježu zakonima Hrvatske. Za sve sporove u vezi s ovim Uvjetima i odredbama nadležan je sud u Zagrebu. Ako sud ili drugo tijelo utvrdi da je bilo koji dio ili odredba ovih Uvjeta i odredbi nevažeći i/ili neprovediv prema primjenjivom zakonu, takav dio ili odredba bit će izmijenjeni, izbrisani i/ili provedeni u najvećoj dopuštenoj mjeri kako bi izvršiti namjeru ovih Uvjeta i odredbi. To neće utjecati na ostale odredbe.

 

21. Podaci za kontakt

Ova web stranica je u vlasništvu i kojom upravlja METAR MILIMETAR d.o.o.

Možete nas kontaktirati u vezi s ovim Uvjetima i odredbama tako što ćete nam pisati ili poslati e-poštu na sljedeću adresu: info@metar-milimetar.hr. 
METAR MILIMETAR d.o.o.
Fallerovo šetalište 22, Zagreb

Kontaktirajte nas mailom ili telefonski, odgovoramo na Vaš upit u roku od 24 sata.

Start typing and press Enter to search