Sto-se-smije-graditi-na-poljoprivrednom-zemljistu

Poljoprivredno zemljište namijenjeno je za poljoprivrednu proizvodnju i na njemu se mogu graditi isključivo građevine poljoprivredne namjene. Ovisno o nadležnom prostornom planu to mogu biti klijeti, spremišta voća i povrća, staklenici, staje i slično. Nadležnim prostornim planom definirane su minimalne veličine poljoprivrednih čestica na kojima se smije graditi, te veličina građevine koja se na njemu može graditi. Za gradnju građevina na poljoprivrednom zemljištu potrebno je ishoditi Građevinsku dozvolu.

Moramo napomenuti da u nekim prostornim planovima postoje slučajevi iznimaka, koji dozvoljavaju gradnju stambene građevine na poljoprivrednom zemljištu, no poljoprivredno zemljište mora biti određene veličine (primjerice veće od 20 hektara).

Kako bi bili sigurni što propisuje prostorni plan unutar kojeg se nalazi vaša čestica, te koje su vam mogućnosti, raspitajte se u lokalnom Odjelu za graditeljstvo, ili angažirajte stručnjaka (arhitekta ili geodeta) da napravi analizu planskih mogućnosti.

 

Da li se na poljoprivredno zemljište smiju postavljati mobilne i graditi montažne kuće?

 

Za početak, bitno je znati razliku između montažne i mobilne kuće u odnosu na Zakon o gradnji.

Montažna, kao i klasično građena kuća isto se tretira u odnosu na zakon, mora zadovoljiti iste urbanističke uvjete definirane nadležnim prostornim planom, te prolazi istu proceduru ishođenja Građevinske i Uporabne dozvole. Razlika je samo u načinu gradnje i materijalima.

Što znači da za montažnu kuću (tj.građevinu) vrijede ista pravila kao i za klasičnu građevinu na poljoprivrednom zemljište. Ako je prostornim planom omogućena gradnja, može se graditi i klasičnim i montažnim načinom, ali podsjećamo na početak teksta, isključivo u skladu s poljoprivrednom namjenom.   

Mobilna kuća je pokretni objekt (na kotačima) kojeg je moguće premještati i koji nema stalnu lokaciju. Upravo zato što nije trajno vezana za tlo, ne podliježe Zakonu o gradnji i za nju se ne ishodi Građevinska dozvola.

 

No, to ne znači da se mobilna kuća smije „parkirati“ bilo gdje!

 

Mobilne kuće moguće je privremeno postavljati (“parkirati”) isključivo na mjestima koja su propisana nadležnim prostornim planom, o čemu se najbolje raspitati u Odjelu za graditeljstvo kojem čestica pripada. 

Česta zabluda je da je mobilne kuće moguće trajno postaviti i time nadmudriti propise. Budite oprezni s time! Čim mobilnu kuću trajno vežete na tlo, primjerice postavite na temelje ili je vežete na priključak infrastrukture (vode, odvodnje, struje), ona više nije mobilna i tretira se kao građevina za koju je potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu.

 

Članak je napisan za portal Ženeinovac.hr, možete ga pročitati ovdje.

Start typing and press Enter to search