Što-se-smije-graditi-bez-gradjevinske-dozvole

Planiram na svom terenu izgraditi građevinu do 50 m2, smijem li graditi bez Građevinske dozvole, pa to je samo kućica za prespavati. 

Ovakvo i slična pitanja čuli smo puno puta u svojoj praksi. Ovo je još jedna prilika da razjasnimo da je za svaku novu stambenu zgradu bila ona tiny house neovisno o maloj kvadraturi, montažna ili klasična kuća potrebna Građevinska dozvola.

 

A za što ne treba Građevinska dozvola?

 

Ukoliko na čestici postoji glavna stambena građevina i ona je zakonita, pomoćnu građevinu koja je u funkciji glavne građevine kao GARAŽA, RADIONICA i slično, te je smještena na istoj čestici kao glavna građevina, zaista nije potrebna Građevinska dozvola, međutim potreban je Glavni projekt te prijava gradilišta. 

Ovo je samo jedan od primjera. Građevine i radovi koji se smiju graditi bez Građevinske dozvole propisani su Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (NN 31/20), a mi vam donosimo kratak osvrt na dio radova koji se odnose na stambenu gradnju. Detaljniji popis svih radova pronađite u spomenutom Pravilniku.

 

Šta su jednostavne građevine?  

 

U ovu skupinu osim pomoćnih građevina do 50m2, pripadaju vrtne sjenice, nadstrešnice do 20m2, bazen do 100m2 I slično. Važno je naglasiti da jednostavne građevine moraju biti u skladu s nadležnim Prostornim planom, te da je za dio jednostavnih građevina potreban Glavni projekt i potvrde javnopravnih tijela, kako bi mogli prijaviti gradilište, ishoditi Uporabnu dozvolu, te prijaviti građevinu u katastarskom planu. 

U nastavku donosimo popis dijela jednostavnih građevina i radova a na kraju teksta i par najčešćih primjera iz prakse.

Građevine i radovi u Pravilniku o jednostavnim građevinama svrstani su u četiri kategorije:

 

  1. Bez Građevinske dozvole i Glavnog projekta može se graditi:

-cisterna za vodu i septička jama do 27m³

– vrtna sjenica

– slobodnostojeća ili sa zgradom povezana nadstrešnica površine do 20 m²,

– terasa uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 m²

 

  1. Bez Građevinske dozvole i Glavnog projekta mogu se izvoditi radovi:

– održavanja postojeće građevine; 

-ugradnja sustava grijanja, hlađenja, klimatizacije i kabelske mreže 

-zamjena vanjskih i unutarnjih prozora i vrata 

-uređenje građevne čestice postojeće građevine : građenje staze, platoa i stuba oslonjenih na tlo

 

  1. Bez Građevinske dozvole, a u skladu s Glavnim projektom može se graditi:

-zgrada pomoćne namjene koja se gradi na građevnoj čestici postojeće (zakonite) zgrade, koja ima jednu etažu do 50 m² 

-bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo

 

  1. Bez Građevinske dozvole, a u skladu s Glavnim projektom mogu se izvoditi radovi na postojećoj zgradi kojima se:

– preuređuje prostor u skladu s novim potrebama kojima se mijenja organizacija prostora, mijenjaju nenosivi zidovi, te kojima se ne utječe na mehaničku otpornost I stabilnost, te ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima

-gradi krovna kućica  

-podiže novi nadozid do najviše 0,6 m ili postojeći nadozid jednom diže za 0,6 m

-dodaju novi vanjski i unutarnji prozori i vrata 

– ugrađuje dizalo na postojećoj zgradi

i drugo…

Za građevine i radove koji se rade bez Građevinske dozvole, a u skladu s Glavnim projektom, investitor je dužan prijaviti početak gradnje.

 

Primjeri iz prakse:

Primjer 1.

Za gradnju pomoćne zgrade do 50m2, morate biti u skladu s dozvoljenom max.izgrađenošću čestice, jer površina pomoćne zgrade ulazi u izgrađenost čestice, te isto tako poštivati minimalnu udaljenost pomoćne zgrade od susjedne međe, koja najčešće iznosi 3m. 

Primjer 2.

Ako planirate izvođenje krovnih kućica, provjerite što je dozvoljeno prostornim planom, primjerice u nekim prostornim planovima dužina krovne kućice ograničena je na jednu trećinu dužine pročelja na kojem se kućica nalazi.

Primjer 3.

Ako planirate dizanje nadozida krova, provjerite koja je najviša visina nadozida dozvoljena prostornim planom. Najčešće iznosi 120cm, što znači da ako je postojeća visina vašeg nadozida već sada 120cm, nemate pravo dizati više od toga.

Primjer 4.

Radovi preuređenja prostora u skladu s novim potrebama ne uključuju podjelu jednog stana na dva stana. Za takav zahvat trebate ishoditi Građevinsku dozvolu, te zadovoljiti lokacijske uvjete za planirane stanove, primjerice dovoljan broj parkirališnih mjesta, a isto tako predvidjeti odvojena brojila instalacija I slično.

 

Preporučujemo da se prije planiranja gradnje savjetujete sa stručnjacima, kako bi bili sigurni u koju kategoriju ulazi vaš željeni zahvat te kako bi bili sigurni da gradnjom ne kršite zakon.

Članak je napisan za portal Stanarica.hr možete ga pročitati ovdje.

Start typing and press Enter to search