Sto-je-uporabna-dozvola

Bilo da kupujete ili prodajete postojeću građevinu, tražite kredit od banke, ili jednostavno želite mirno spavati znajući da imate čiste papire od vaše građevine, ključno je provjeriti posjeduje li građevina pravomoćnu Uporabnu dozvolu.

 

Ma sve je to čisto, pa imamo Građevinsku dozvolu….

 

Često se brka Građevinska i Uporabna dozvola, no radi se o dva različita dokumenta. Naime, Građevinska dozvola je dokument kojim se dopušta gradnja neke građevine, dok je Uporabna dozvola dokument kojim se potvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s Građevinskom dozvolom I da se smije upotrebljavati.

Dakle, Građevinska dozvola nije sama po sebi dokaz da je građevina zakonita, jer je moguće (i u praksi nažalost često) da se prilikom gradnje odstupilo od tlocrtnih dimenzija ili visine građevine iz Građevinske dozvole, što može uzrokovati problem pri dobivanju Uporabne dozvole.

 

Tko izdaje Uporabnu dozvolu?

 

Uporabnu dozvolu izdaje nadležni Odjel za graditeljstvo, koji je izdao Građevinsku dozvolu. Za nove građevine, Uporabna dozvola se traži po završetku gradnje. U sklopu dobivanja Uporabne dozvole, Odjel za graditeljstvo obavlja tehnički pregled građevine, a ako je građevina izvedena prema Građevinskoj dozvoli, izdaje se Uporabna dozvola. 

 

Pripazite…

Kod Uporabnih dozvola starijeg datuma, važno je provjeriti da li je stanje iz Uporabne dozvole identično onome na terenu. Ako je došlo do nelegalnog dograđivanja ili nadograđivanja, Uporabna dozvola neće biti važeća za nelegalne dijelove građevine.

 

Ali sve je legalizirano…

Ako je postojeće stanje građevine legalizirano te ishođeno Rješenje o izvedenom stanju (RIS), nije vam potrebna Uporabna dozvola, jer Rješenje o izvedenom stanju ima istu vrijednost kao Uporabna dozvola.

 

A što je Uvjerenje da je građevina građena prije 1968? 

 

Kao što ime kaže, Uvjerenje je dokaz da je građevina izgrađena prije 1968.godine, međutim ono nije završni dokument i nema snagu Uporabne dozvole. Uvjerenje možete zatražiti u nadležnom katastaru, a ako do danas nije došlo do nadograđivanja/dograđivanja dimenzija građevine, temeljem Uvjerenja možete zatražiti Uporabnu dozvolu za građevine građene prije 1968.godine. 

 

Pored ovih slučajeva, postoji još nekoliko zakonskih mogućnosti dobivanja Uporabne dozvole:

  • Uporabna dozvola za građevinu građenu temeljem dozvole izdane do 1.listopada 2007. 

  • Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi

  • Uporabna dozvola za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

  • Uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

 

U slučaju nejasne ili nepotpune dokumentacije, preporučujemo da se prije kupnje ili prodaje nekretnine savjetujete sa stručnjacima, kako bi bili sigurni u zakonitost vase građevine, a samim time i vrijednost vase građevine.

 

Gdje se predaje zahtjev za Uporabnom dozvolom te koje dokumente moramo imati?

 

Zahtjev za Uporabnom dozvolom podnosi investitor ili vlasnik, putem sustava eDozvole, ili osobno u Odjelu za graditeljstvo. Na stranicama nadležnog Odjela za graditeljstvo možete naći Obrasce zahtjeva te podatke o pristojbama. Sukladno Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi, cijena pristojbe uz zahtjev za Uporabnom dozvolom za kuće do 600m2 iznosi 70kn, te 800kn za izdavanje Uporabne dozvole. Dodatno se naplaćuje tehnički pregled, a cijena pregleda ovisi o broju nezavisnih stručnjaka koji se zovu na tehnički pregled.

Listu potrebnih dokumenata pronađite na linku: https://gov.hr/hr/uporabna-dozvola/1260

 

A gdje mogu doći do preslike postojeće Uporabne dozvole?

 

U slučaju da kupujete postojeću građevinu ili stan I želite vidjeti dokumentaciju od građevine, a vlasnik je nema, uputite se u arhivu grada ili općine koji je izdao Građevinsku ili Uporabnu dozvolu. U arhivi možete zatražiti dokumentaciju na pregled i/ili kopiranje, za što trebate imati podatak o katastarskoj čestici na kojoj se građevina nalazi te adresu.

 

A što ako postojeća građevina nema Uporabnu dozvolu?

 

U ovom slučaju dvije su mogućnosti: 

– kada građevina nema dozvolu, ali je građena sukladno odredbama plana, postoji mogućnost dobivanja Uporabne, o čemu smo pisali u prethodnom dijelu članka

– kada građevina nema dozvolu i sagrađena je protivno prostornom planu (prevelika izgrađenost, broj katova, nedostatak parkinga i slično) te nije legalizirana. U ovom slučaju savjetujemo oprez pri kupovanju, jer postoji mogućnost da će zahtjev za Uporabnom dozvolom biti odbijen.

Za slučaj nedoumica oko postojeće dokumentacije, te usklađenosti postojeće građevine s Uporabnom dozvolom, preporučujemo da se prije kupnje ili planiranja rekonstrukcije savjetujete sa stručnjacima, kako bi bili sigurni na čemu ste. 

 

Članak je napisan za portal Stanarica.hr, pročitajte ga ovdje.

Start typing and press Enter to search