Savjeti-za-kupnju-zemljista-za-gradnju

Planirate kupnju zemljišta za gradnju kuće? Dobra cijena i odličan pogled svakako su bitni, no donosimo Vam i 3 važne stvari na koje morate pripaziti prilikom kupnje zemljišta.

Građevinska zona i urbanistički uvjeti

Prije kupnje zemljišta najvažnija je provjera da li se zemljište nalazi u građevinskoj zoni. Također, bitan podatak su i urbanistički uvjeti koji vrijede za tu česticu. 

Urbanističkim uvjetima određena je minimalna površina čestice za gradnju kuće, dozvoljena izgrađenost čestice, koliko katova smijete graditi, koliko se morate odmaknuti od susjeda i slično. Uvjeti se razlikuju ovisno o prostornom planu, primjerice minimalna veličina građevne čestice je najčešće 300-400m2, izgrađenost do 30%, udaljenost od susjedne međe minimalno 3m i slično.

Kako bi dobili ove podatke, savjetujemo da zatražite Lokacijsku informaciju u nadležnom Odjelu za graditeljstvo. Također, prostorni planovi, tj.njihovi grafički i tekstualni dijelovi trebali bi biti dostupni za pregled online, primjerice u Zagrebu putem www.geoportal.zagreb.hr, ili ih možete naći pretraživanjem službenih stranica nadležnog grada ili županije.

Za analizu urbanističkih uvjeta i detaljniju provjeru možete angažirati i arhitektonski ured.

 

Dostupnost prometne i kolne infrastrukture

Najvažnije u ovoj stavci je da zemljište na kojem planirate gradnju ima pristup na javnu prometnicu (ulicu ili cestu). Ukoliko pristup na javnu prometnicu nije direktan, svakako provjerite da imate pravo služnosti puta kojim je čestica povezana na javnu prometnicu i da je pravo služnosti upisano u zemljišne knjige.

! Napomena: neki gradovi ne dozvoljavaju formiranje građevinske čestice korištenjem služnosti puta, pa se svakako raspitajte u nadležnom Odjelu za graditeljstvo, kako bi bili sigurni u status čestice koju želite kupiti.

Za gradnju buduće kuće bitna je i dostupnost komunalne infrastrukture, kako bi prilikom gradnje bili u mogućnosti kuću priključiti na struju, vodu, odvodnju, plin i slično. Što je postojeća infrastruktura bliže zemljištu, niži su i troškovi priključenja. Van urbanih sredina najčešće nema sustava odvodnje, u tom slučaju na čestici ćete morati planirati sabirnu jamu.

 

Čisti papiri

Prije kupnje svakako provjerite da čestica ima „čiste papire“ tj.čisto stanje u katastru i gruntovnici, te da se stanje na papiru poklapa s onime na terenu. Detaljne informacije naći ćete u našem članku na temu čistih papira.

Za detaljniju provjeru preporučujemo angažirati geodeta, a jednom kad kupite zemljište, svakako bi bilo preporučljivo iskolčiti međe, kako bi i vi i vaši susjedi bili suglasni s njima.

Ako planirate kupiti dio zemljišta, i to je moguće, a u tom slučaju potrebno je izvršiti i provesti parcelaciju zemljišta prije same kupnje.

 Članak je napisan za portal Stanarica.hr

Start typing and press Enter to search