Search

KULTURNO-SPORTSKI CENTAR MOLVICE

Lokacija: Samobor

Vrsta projekta: Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt

Naručitelj: Grad Samobor
Projektni tim: Tatjana Liktar Elez, dipl.ing.arh. I Ivica Jandrić, dipl.ing.arh.

Suradnici: dr.sc.Maja Hofman, mag.ing.prosp.arh. (krajobraz), Damir Leskovšek, dipl.ing.građ. (konstrukcija), Vlado Herout, struč.spec.ing.aedif. (voda, odvodnja), Darko Žerjav, dipl.ing.el. (elektroinstalacije), Nina Klepac, dipl.ing.stroj. (strojarstvo), Josip Radeljić, dipl.ing.građ.(zaštita od požara), Hrvoje Kostelac, mag.ing.aedif. (promet), Marko Bezjak, ing.geod. (geodezija)


Opis: Malo samoborsko naselje Molvice, unatoč blizini urbanih sredina, do danas je zadržalo svoj pitoreskan izgled i povezanost stanovnika.
Lokacija projekta, prostor uz i preko puta postojeće kapele, bitan je u aktivnostima naselja, međutim nedostaje mu potrebna infrastruktura. Ideja stanovnika bila je na tom mjestu dobiti sadržaj koji će okupljati sve generacije, te je slijedom toga izrađen projekt Kulturno-sportskog centra s pripadajućim vanjskim površinama.

Zgrada je zamišljena kao prizemnica, te sadrži višenamjensku dvoranu namijenjenu za koncerte, predavanja, radionice, sjednice mjesnih klubova, zatim garderobe za vanjske sportske sadržaje u južnom dijelu zgrade, te prostor ugostiteljskog lokala koji funkcionira i kao dodatna prostorija za druženja I zajedničke sadržaje. U vanjskom prostoru predviđen je trg, dječji park i sportski teren.

MOLVICE-1
MOLVICE-2
MOLVICE-3
MOLVICE-4

Start typing and press Enter to search