Search

CRKVA S PASTORALNIM CENTROM I VRTIĆEM

Lokacija: Bili Brig, Trogir

Vrsta projekta: Natječajni rad

Naručitelj: Grad Trogir

Projektni tim: Tatjana Liktar Elez, dipl.ing.arh. 

Opis: Osnovna težnja kod projektiranja kompleksa bila je kako postavom zgrada i njihovim međuodnosom stvoriti naglaske u prostoru, kvalitetne javne prostore i logična kretanja koja se nadovezuju i obogaćuju sustav javnih prostora i pješačkih komunikacija predviđenih unutar cijele obalne zone. Iz tog razloga formirana su dva volumena, dvije zgrade koje među sobom tvore dva trga – jedan na sjeveru a drugi na jugu.

Postavom zgrade crkve i pristupnog trga sa sjeverne strane željela se naglasiti prisutnost i povezanost crkve sa stambenim naseljem na sjeveru. Prema jugu tj. obalnoj šetnici formirana je fronta duž cijelog ruba čestice koju čine zgrada vrtića te južno pročelje pastoralnog centra, a između njih se nalazi procjep u obliku manjeg trga naglašenog vertikalom zvonika, te prolaz prema sjevernom trgu i crkvi. 

 

TROGIR-1
TROGIR-2
TROGIR-3
TROGIR-4

Start typing and press Enter to search