skip to Main Content

POPIS PROJEKATA:

OBITELJSKE KUĆE I STAMBENE ZGRADE

Rekonstrukcija obiteljske kuće Razum, Galgovo
glavni projekt, projektant

Rekonstrukcija obiteljske kuće Balen, Galgovo
glavni projekt, projektant / realizacija

Rekonstrukcija obiteljske kuće Čivrag“, Galgovo
glavni projekt, projektant / realizacija

Poslovno-stambena zgrada Savska-Lomnička, Zagreb
glavni projekt, dio projektantskog tima / realizacija

Rekonstrukcija obiteljske kuće Komarec, Galgovo
glavni projekt, projektant / realizacija

Dogradnja obiteljska kuće Librić, Samobor
glavni projekt, projektant / realizacija

Stambeno naselje Rastočine, Rijeka
detaljni plan uređenja, idejni projekt, dio projektantskog tima

Stambeno naselje Blato, Zagreb
Idejna studija i idejni projekt, dio projektantskog tima

POSLOVNE ZGRADE

Eko hotel, Rakovica
Idejni projekt, dio projektantskog tima

Rekonstrukcija i dogradnja trgovačkog centra „One stop mall“, Velika Gorica
idejni i glavni projekt, dio projektantskog tima

Poslovni toranj Miramarska-Bednjanska, Zagreb
natječajno rješenje, dio autorskog tima / druga nagrada

Trgovačko-poslovno-hotelski kompleks Šijana, Pula
natječajno rješenje, dio autorskog tima / prva nagrada
idejni projekt, dio projektantskog tima

Poslovni toranj Verdispar, Zagreb
natječaj, dio autorskog tima

DRUŠTVENE ZGRADE

Ekonomska škola i gimnazija „Benedikta Kotruljevića“, Zagreb
natječaj, dio autorskog tima / 2.nagrada

Kompleks sportskog centra i srednje škole „Međugorska“, Zagreb
natječaj, dio autorskog tima

Crkva i pastoralni centar s vrtićem, Brigi – Lokvice, Trogir
natječaj, autor

Obrtnički centar, Zagreb
natječaj, dio autorskog tima / otkup

Dječji vrtić Rastočine, Rijeka
idejni projekt, projektant

Tipski dječji vrtić
natječaj, dio autorskog tima

Dječji vrtić Brunkovec, Kutina
natječaj, autor

Tržnica, Samobor
natječaj, autor / prva nagrada
idejni i glavni projekt, projektant

Pastoralni centar „Sv. Obitelji“, Rovinj,
natječaj, autor sa Silvija Laković / otkup rada

JAVNI PROSTOR

Studija uređenja centra Zaprešića
Idejna studija, projektant

Uređenje trga u Pojatnom, Zaprešić
realizacija, projektant

Prostorni plan grada Zaprešića
usvojen urbanistički plan, projektant suradnik

Trg Stjepana Radića s dijelom ulice Ivana Skomerže i dijelom Velikog mola, Crikvenica
glavni i izvedbeni projekt, dio projektnog tima NFO / projekt realiziran / nagrada Artur (Arhitektura i turizam)

Rekonstrukcija i uređenje ulice Carera i priključnih trgova, Rovinj, natječaj, idejni, glavni i izvedbeni projekt,
autor sa Silvijom Laković i projektant / realizacija / projekt nominiran 2008. godine za nagradu “BERNARDO BERNARDI”

Projekt uređenja vanjskih površina Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Zagreb
Idejni projekt / autor s Majom Kljenak

INTERIJERI

Adaptacija i preuređenje tri trgovine “Spar”, Zagreb
projekt unutarnjeg uređenja, dio projektantskog tima / realizacije
Preuređenje stana Makarun, Galgovo
projekt unutarnjeg uređenja, projektant / u realizaciji
Vila Julija, Lučice, Brač 
projekt unutarnjeg uređenja, projektant / realizacija
Stan Šperanda-Skenžić, Zagreb
projekt unutarnjeg uređenja, projektant  /  realizacija
Muzej prekinutih veza, Zagreb
projekt prenamjene i preuređenja, projektant / realizacija
Preuređenje trgovina „Kraš“
idejna studija, dio projektantskog tima

DRUŠTVENO ANGAŽIRANI PROJEKTI

Arhitektonski priručnik za djecu „Prostor oko mene“,
dio autorskog tima i voditeljica projekta / u izdanju DAZ-a / nagrada Golden cube za najbolje tiskano
izdanje

Džepni vodič grada Zagreba
unutar Sekcije Mladih Društva arhitekata Zagreba

Projekt uređenja parka dječjeg vrtića „Bajka“
Idejni projekt / realizacija u sklopu volonterske radne akcije