skip to Main Content

Lokacija: Zagreb
Vrsta projekta: Idejno rješenje
Projektni tim: Tatjana Liktar Elez (arhitektura) i Maja Kljenak (krajobraz), suradnja: Udruga Makemake
Opis: Park Dječjeg vrtića „Bajka“ je prostran, s iznimno bogatom vegetacijom, ali istovremeno nedovoljno opremljen za boravak djece, s nejasno formiranim grupama opreme i tematskim cjelinama. Opreme ima relativno malo, a više od pola opreme u lošem je stanju.

Oblikovna osnova parka temelji se na organskim formama. Ideja rješenja oslanja se na koncept neograničene dječje mašte, svijeta bajki i polja bezbrojnih mogućnosti koji karakteriziraju dječju stvarnost. Pored toga, slobodni organski oblici pružali su mogućnost jednostavnog okupljanja postojećih sadržaja (skupina elemenata i opreme), raspršenih po parku, u sadržajno i komunikacijski povezanu i znatno bolje organiziranu cjelinu.
U sadržajnom smislu, uvažavajući inventarizaciju postojećeg stanja na terenu – struktura i opreme, biljnog materijala, staza i ostalog – idejnim rješenjem detektirani elementi smisleno su grupirani. Također, predloženi su novi sadržaji prikladni za motorički, kognitivni i društveni razvoj djece različite dobi, te su implementirani na način da se što ravnomjernije iskoristi relativno velika površina parka.

Dio planiranih sadržaja izveden u travnju 2015. unutar radne akcije u kojoj su sudjelovali djelatnici vrtića, roditelji i članovi Udruge MakeMake.