skip to Main Content

Lokacija: Zagreb
Vrsta projekta: Natječaj (2.nagrada)
Projektni tim: Tatjana Liktar Elez i tim Urbane tehnike d.o.o. (arhitektura), suradnici: Željko Mužević (zop), Ipro-inženjering d.o.o. (instalacije), Dobri projekti d.o.o. (konstrukcija), Boris Goreta (vizualizacije)
Opis:
Zona zahvata smještena je na sjecištu dviju urbanističkih osi – osi u smjeru istok-zapad, kao razdjelnice Donjeg grada i Trnja i osi u smjeru sjever–jug, veze Donjeg grada i Trnja.
Orijentacija tornja proizlazi iz analize ovih smjerova: vidljiva uža stranica usmjerava kretanje sjever-jug, dominantna je šira figura nebodera u zamišljenom kretanju istok-zapad, a ujedno se osigurava bolja vizura prema Donjem Gradu, Gornjem Gradu i Medvednici.
Nadalje, sjecište dviju osi traže dodatno potenciranje značaja prostora ostvareno formiranjem „trga“ – površine dostupne svima i uvijek iz svih smjerova. Trg, njegov otvoreni atrijski dio i natkriveni dio zajedno sa svim potrebnim jezgrama predstavlja ekstenziju ulica unutar građevine i predstavlja prostor komunikacije, susreta, kratkotrajnog zadržavanja i odmora.