skip to Main Content

Lokacija: Sesvetski Kraljevec
Vrsta projekta: Natječajni rad
Projektni tim:  autorice Tatjana Liktar Elez (METAR MILIMETAR d.o.o.) i Kristina Careva; suradnici Domagoj Kolonić, stud.arh. (vizualizacije) i Maja Kljenak, krajobrazni arhitekt (krajobrazno rješenje)
Opis:
Smještaj dječjeg vrtića u sjevernom dijelu građevinske čestice bio je logična odluka kako bi se jedinice otvorile prema jugu te kako bi se na južnoj polovici čestice mogla formirati parkovna površina za nesmetanu igru djece. Pristup vrtiću organiziran je kao polifunkcionalan dječji trg, uređena površina susretanja i druženja djece, ali i roditelja te ostalih članova obitelji koji djecu dovode odnosno odvode iz vrtića.
Pozicioniranje traktova i volumena na česticu nije se pokazao tako jednostavnim zadatkom zbog okolne izgradnje koja prati ulične pravce te negira postojanje jasne urbane matrice. Zbog toga je ovim prijedlogom dječji vrtić, prostorni sklop znatno većih dimenzija od okolne izgradnje, osmišljen u radijalnoj organizaciji. Tome je također pogodovao i oblik građevne čestice kao i potreba za adekvatnim osunčanjem jasličkih i vrtičkih jedinica.

Skupne sobe jasličkih i vrtićkih jedinica trapeznog su oblika te su grupirane tako da se po dvije, koje dijele sanitarije kružnog tlocrta, mogu povezati rasklopnom zidnom stijenom. Zenitalno osvjetljeni valjkasti volumeni sanitarija doprinose razigranosti i unose novinu u dječje poimanje izgrađenog (većinom pravokutnog) prostora. Središnje postavljeni umivaonici mjesto su razmjene iskustava i razgovora za vrijeme obavljanja dnevnih higijenskih rituala (pranja zuba prije spavanja ili ruku nakon izrade crteža vodenim bojama).