skip to Main Content

Lokacija: Bili Brig, Trogir
Vrsta projekta: Natječaj
Projektni tim: Tatjana Liktar Elez
Opis:
Parcela crkve sa pastoralnim centrom i vrtićem nalazi se unutar novoplaniranog obalnog parkovnog pojasa koji se proteže između stare gradske jezgre Trogira sa zapadne, te rezervata Pantan sa istočne strane, a između stambenog dijela Trogira sa sjevera i obale sa južne strane, te u neposrednoj blizini budućeg mosta za Čiovo.
Osnovna težnja kod projektiranja kompleksa bila je kako postavom zgrada i njihovim međuodnosom stvoriti naglaske u prostoru, kvalitetne javne prostore i logična kretanja koja se nadovezuju i obogaćuju sustav javnih prostora i pješačkih komunikacija predviđenih unutar cijele obalne zone.
Iz tog razloga formirana su dva volumena, dvije zgrade koje među sobom tvore dva trga – jedan na sjeveru a drugi na jugu.
Postavom zgrade crkve i pristupnog trga sa sjeverne strane željela se naglasiti prisutnost i povezanost crkve sa stambenim naseljem i vjerskom zajednicom na sjeveru. Trg je povezan ali i neovisan o obalnoj šetnici na jugu, omogućujući time nesmetano odvijanje vjerskih svečanosti.
Prema jugu tj. obalnoj šetnici formirana je fronta duž cijelog ruba parcele koju ćine zgrada vrtića te južno pročelje pastoralnog centra, a između njih se nalazi procjep u obliku manjeg trga naglašenog vertikalom zvonika, te prolaz prema sjevernom trgu i crkvi.