Planiranje-troskova-gradnje-kuce

Gradnja vlastite kuće jedna je od većih životnih odluka i zasigurno velika investicija. Prije nego krenete maštati o dizajnu kuće i idejama za uređenje, dobro je bar okvirno pobrojati troškove koji vas očekuju, kako bi bili svjesni što vas sve čeka te uskladili svoje želje i projektni zadatak ovisno o dostupnom budžetu.

Pripremajući ovaj članak, na umu smo imali prosječnu obiteljsku kuću od cca.200 m2. Napominjemo da su troškovi okvirni i služe za grubu procjenu. 

 

PRVI KORAK – Trošak kupnje građevinskog zemljišta 

Trošak kupnje zemljišta jedan je od većih izdataka u ovom procesu. Prema pregledu trenutno dostupnih građevinskih čestica cijene dosta variraju ovisno o atraktivnosti lokacije, veličini čestice i dostupnosti infrastrukture, te se kreću oko 150 eura/m2 u široj zoni Zagreba, oko 30-50eura/m2 u manjim gradovima u blizini Zagreba, a niže su što su lokacije dalje od urbanih središta.

Prije kupnje svakako provjerite da se čestica nalazi u građevinskoj zoni, te da ima „čiste papire“ tj.čisto stanje u katastru i gruntovnici. Minimalna veličina čestice potrebna da bi na njoj mogla graditi kuća varira ovisno o nadležnom prostornom planu, a najčešće se radi o 300-400m2. 

 

DRUGI KORAK – Trošak projektne dokumentacije 

Cijena projektne dokumentacije definira se ovisno o zahtjevnosti projektnog zadatka i detaljnosti izrade projektne dokumentacije. Za prosječnu kuću od cca.200m2, cijene se okvirno kreću oko 30-50 eura po m2, što iznosi oko 45.000 – 75.000 kn +pdv. Ova cijena uključuje osnovni paket projekata potreban za ishođenje Građevinske dozvole, a za slučaj da su potrebni dodatni projekti i elaborati, cijena će biti veća. 

U izradi projektne dokumentacije, ključnu ulogu ima arhitektonski ured koji vodi i koordinira izradu dokumentacije te vodi komunikaciju s projektantima drugih struka. Pri odabiru arhitektonskog ureda, neka vam ne bude presudna samo cijena po principu najjeftinije ponude, važnije je odabrati ured čiji vam se rad I reference sviđaju, a preporučujemo dogovoriti sastanak s uredima čije ponude ste primili, kako bi ostvarili što bolju komunikaciju i vidjeli na koji način rade.

 

TREĆI KORAK – Trošak Građevinske dozvole, komunalnog i vodnog doprinosa

Sama Građevinska dozvola nije velik trošak I kreće se oko 800-1.000kn. Veći trošak su komunalni I vodni doprinos, koji se plaćaju prema volumenu tj. m3 buduće građevine.

Iznos komunalnog doprinosa definira jedinica lokalne samouprave, te je različit unutar RH, primjerice u Zagrebu su definirane 4 zone, unutar kojih cijena komunalnog doprinosa iznosi od 56kn/m3 do 118kn/m3, dok je u nekim dijelovima Hrvatske cijena komunalnog doprinosa I znatno manja. Neki gradovi nude I dodatne olakšice primjerice za projekte energetski učinkovitih kuća, ili popuste za jednokratne uplate komunalnih doprinosa.

Računice radi, prosječna obiteljska kuća od 200m2 ima volumen od cca.600m3. Ako gradite u Zagrebu u 1.zoni, cijena komunalnog doprinosa iznosit će 600m3 x 118kn/m3=70.800kn., dok je u 4.zoni iznos 33.600kn.

Vodni doprinos obračunavaju Hrvatske vode u skladu s tri zone u RH. Za obiteljske kuće doprinos iznosi 8,44kn/m3 za Zagreb i obalno područje, 5,63kn/m3 za ostatak RH i 2,10kn/m3 za područje posebne državne skrbi RH. 

Računice radi, za prosječnu kuću od 200m2 i 600m3 volumena, cijena vodnog doprinosa u Zagrebu će iznositi 600m3 x 8,44kn/m3=5.064kn, u ostatku RH 3.378kn, a u području posebne državne skrbi 1.260kn.

 

Napomena: Ako rekonstruirate postojeću kuću ili gradite zamjensku kuću, od volumena projektirane kuće oduzima se ukupan volumen postojeće kuće, te se time smanjuju troškovi.

ČETVRTI KORAK – Trošak priključaka

Ako gradite novu kuću na čestici koja nema postojeće priključke, troškovi će uključiti priključak struje, vode, odvodnje te opcionalno plina.

Priključak struje obračunava se po traženoj priključnoj snazi (broju kW) definiranoj u Glavnom projektu elektroinstalacija, te iznosi 1.350kn +pdv po ugrađenom kW. Primjerice, ako je priključna snaga 7,36kW, trošak iznosi 7,36kW x 1.350kn=9.936kn+pdv.

Trošak priključka vode i odvodnje iznosi okvirno 10.000-15.000kn.

Trošak priključka plina iznosi okvirno 12.000kn, međutim niste obavezni priključiti se na plin ako koristite drugi energent za grijanje i hlađenje (dizalicu topline ili slično), što se definira Glavnim projektom strojarstva.

 

Napomena: Ako rekonstruirate postojeću kuću ili gradite zamjensku, troškovi priključaka ovise o tome u kojoj mjeri je potrebno rekonstruirati postojeće priključke, te su u pravilu manji od cijene novih priključaka.

PETI KORAK – Trošak gradnje

  1. godina pokazala je trend značajnog rasta cijena građevinskih materijala i radova te je točan trošak gradnje moguće znati tek po izrađenom projektu, definiranim troškovnicima i dobivenim ponudama od izvođača. 

Kako bi odredili okvirnu računicu potrebnu za izradu financijske konstrukcije, prema našoj procjeni uzeti ćemo cijenu gradnje od 1.200 eura/m2, koja bi uključila građevinsko-obrtničke radove s instalacijama. Za prosječnu kuću od 200m2, ukupan trošak gradnje došao bi okvirno 200m2 x 1.200 eura/m2= 240.000 eura tj. 1.800.000kn + pdv. Ova procjena odnosi se na klasičnu kuću, građenu od opeke s armirano-betonskim serklažima te drvenim krovištem. Ako planirate viši standard gradnje i modernije rješenje kuće, cijena će biti viša.

 

Savjet više: kako kontrolirati troškove gradnje?

Kako bi imali kontrolu nad troškovima, svakako u sklopu izrade projektne dokumentacije naručite izradu troškovnika radova. Troškovnikom su opisani i definirani svi radovi I količine koji su potrebni da bi se kuća gradila. Na temelju troškovnika možete zatražiti ponude više izvođača I sklopiti ugovor s odabranim izvođačem.  

Prije gradnje angažirajte nadzornog inženjera neovisnog od izvođača, koji će na temelju opisa radova I količina iz troškovnika, vršiti kontrolu kvalitete izvedenih radova na gradilištu i kontrolu stavki koji će vam doći na naplatu od strane izvođača, te time štititi vašu investiciju.

Članak je napisan za portal Ženeinovac.hr, pročitajte ga ovdje.

Start typing and press Enter to search