Usluge

METAR MILIMETAR nudi arhitektonske projekte, a naši vanjski suradnici sve ostale projekte, kao što su projekti konstrukcije, instalacija, zaštite na radu, zaštite od požara, uređenja krajobraza itd, koje mi koordiniramo i međusobno usklađujemo.

Analiza mogućnosti gradnje
Idejno rješenje
Glavni projekt
Troškovnik
Izvedbeni projekt
Adaptacija interijera
Elaborat etažiranja
Nadzor nad gradnjom

Analiza mogućnosti gradnje

Analiziramo prostorne i planske mogućnosti gradnje na Vašoj čestici, te potreban budžet.

Tatjana-18

Najveći izazov nam je bio maksimalno iskorištavanje prostora prilikom rekonstrukcije kuće. Više sam nego zadovoljan predloženim idejama, komunikacija je bila za svaku pohvalu. Brza i stručna reakcija na svaki problem i pitanje. Preporučili bi Vas prijateljima i poznanicima.

NIKOLA G . • Samobor

Naši projekti

Idejno rješenje

U skladu sa Vašim željama i projektnim zadatkom tražimo najbolje idejno rješenje, koje Vam prezentiramo u obliku nacrta i 3d modela.

vrtić-stenjevac

Vođen sam kroz svoje poluideje iz kojim mi je izrađen projekt s kojim sam potpuno zadovoljan. Komunikacija i svi aspekti komunikacije su za daljnju preporuku. Istaknuo bih izvršavanje obaveza u dogovorenom roku, stručnost te brigu o projektu nakon izvršene predaje projektne dokumentacije.

MARIO BOŽIĆ • Samobor

Naši projekti

Glavni projekt

Izrađujemo Glavni arhitektonski projekt za ishođenje Građevinske dozvole, te koordiniramo Glavne projekte ostalih struka (konstrukcija, instalacije, promet i ostalo).

SABLJACI-1

Jako smo zadovoljni projektom obiteljske kuće, jer je svaki kvadrat dobro iskorišten. Od našeg prvog susreta poštivali ste naše želje i usmjeravali nas. Kao prednost istaknuli bi kreativnost i usmjeravanje prema cilju s kojim smo mi zadovoljni. Preporučili bi Vas radi stručnosti, odličnih ideja, te dobre komunikacije. Uvijek ste bili spremni saslušati naše želje.

MARTINA I EMIL JAKOPEC • Lučko

Naši projekti

Troškovnik

Troškovnikom se opisuju i obračunavaju svi radovi i količine materijala, te je potreban za ugovaranje radova sa izvođačem i praćenje toka gradnje.

Ured METAR MILIMETAR je vodio kompletan postupak pripreme dokumentacije te ishođenja potrebnih dozvola za našu kuću. Ideje i savjeti koje smo dobili bili su izuzetno korektni, te nadasve korisni u smislu uspješnosti realizacije, pri čemu je bitan element bilo poznavanje prakse.

ŽELJKA PUTRIĆ • Samobor

Naši projekti

Izvedbeni projekt

Glavni projekt izrađuje se u mjerilu 1:100 i u njemu nisu vidljivi detalji, koji se razrađuju Izvedbenim projektom u mjerilu 1:50 ili manjem mjerilu.

Surađivali smo s Tatjanom i METARMILIMETAR timom stručnjaka na brojnim projektima, poput Interpretacijskog centra u Iloku. Istaknula bih njihovu izrazitu profesionalnost, opuštenost u pristupu, poštivanje rokova i genijalne ideje. Za njih je svaki izazov rješiv. Veselimo se novim zajedničkim projektima.

MIRELA MAROVIĆ OMERZU • BIZkoshnica Coworking, Zagreb

Naši projekti

Adaptacija interijera

Izrađujemo građevinske projekte interijera, kojima se mijenja i unaprijeđuje organizacija postojećeg prostora.

Tatjana-36

Najveći izazov bilo nam je naći arhitekta s kojim ćemo biti na istoj „valnoj dužini“, da razumije naše želje, potrebe i mogućnosti. Prezadovoljni smo predloženim idejama za izgradnju obiteljske kuće, oko svega smo se uvijek uspjeli usuglasiti, a riječ stručnjaka nam je uvijek bila najvažnija. Komunikacija je i više nego odlična, uvijek smo dobili traženu informaciju. Svakako bi preporučili za suradnju, gđa.Tatjana je jako draga, simpatična i stručna osoba koja je uz nas cijelo vrijeme, od prve ideje, pa do prikupljanja dokumentacije za uporabnu dozvolu.

LIDIJA I KRUNOSLAV CIKOVIĆ • Lučko

Naši projekti

Elaborat etažiranja

Elaboratom etažiranja utvrđuju se posebni suvlasnički dijelovi u zgradi, te udjeli pojedinih suvlasnika u zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.

ILOK-3

Tražili smo kvalitetnog i pouzdanog partnera koji razumije naše potrebe. Jako smo zadovoljni, slušate klijenta, čujete potrebe, shvatili ste i posložili naše ideje. Komunikacija je bila jako pristupačna i stručna.

MANUELA TUNJIĆ • Zagreb

Naši projekti

Nadzor nad gradnjom

Isključivo za građevine koje je projektirao naš ured, nudimo uslugu stručnog i projektantskog nadzora nad gradnjom.

Istaknuli bi stručnost, pouzdanost i vizualnost ideje, te vrlo profesionalan i korektan odnos prilikom izrade Idejnog rješenja. Pre zadovoljan sam predloženim idejama dogradnje naše obiteljske kuće.

LUKA BRAJDIĆ • Sveta Nedelja

Naši projekti

Najčešća pitanja

Vodimo se željama i mogućnostima klijenata, imajući na umu da je svaki metar, centimetar, ali i milimetar bitan kako bi se prostor što bolje i kvalitetnije koristio. Smatramo da nije presudna veličina prostora, nego dobra tlocrtna organizacija i zanimljivi prostorni odnosi. Bitno nam je da je prostor prozračan, dobro osvijetljen, jednostavnih linija te da se može koristiti na više načina, kako bi pratio život i dinamiku svojih stanara.

Specijalizirani smo za  stambenu i poslovnu arhitekturu (obiteljske kuće i kuće za odmor, obiteljske hotele, hostele, uredske zgrade i slično).

Kontaktirajte nas mailom ili telefonski kako bi dogovorili prvi sastanak. Na sastanku ćemo saslušati vaše želje i prema tome formirati cjelovitu ponudu za sve potrebne projekte. 

Od Vas trebamo podatke o lokaciji (broj katastarske čestice ili adresu), a ako na lokaciji postoji građevina, trebamo podatke o postojećoj građevini, te projektni zadatak.

To je kratak pregled svega što biste htjeli ostvariti u projektu: broj prostorija, etažnost, sadržaje u vanjskom prostoru itd. Projektni zadatak služi kako bi na temelju vaših želja lakše i brže osmislili organizaciju, izgled i položaj vaše građevine.

Naš ured funkcionira kao „one-stop-shop“ za klijente, prikupljamo ponude za sve projekte potrebne za ishođenje Građevinske dozvole i gradnju. METAR MILIMETAR radi arhitektonske projekte, a naši vanjski suradnici sve ostale projekte, kao što su projekti konstrukcije, instalacija, zaštite na radu, zaštite od požara, uređenja krajobraza itd, koje mi koordiniramo i međusobno usklađujemo.

Cijena projektne dokumentacije definira se prema vrsti i složenosti zahvata te ukupnoj bruto površini.

Rokovi izrade dokumentacije definiraju se unutar ponude, prema fazama izrade dokumentacije i složenosti projekta.

Faze izrade su: idejno rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt i izrada troškovnika.

Izrada dokumentacija plaća se dijelom avansno, a ostatak po pojedinoj završenoj fazi dokumentacije.

Na temelju projekata i troškovnika vršimo kontrolu kvalitete izvedenih radova na gradilištu te kontrolu stavki koji će Vam doći na naplatu od strane izvođača i time štitimo Vašu investiciju.

Nadzor nad gradnjom naplaćuje se po mjesečnoj situaciji i broju dolazaka na gradilište.

Kontaktirajte nas mailom ili telefonski, odgovoramo na Vaš upit u roku od 24 sata.

Start typing and press Enter to search