Search

Impressum

METAR MILIMETAR d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor nad gradnjom

Sjedište u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, upisano u Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 081085054

Temeljni kapital društva u iznosu 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Račun: HR94 2340 0091 1108 5010 3

Direktor i član uprave: Tatjana Liktar Elez, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

 

Kontakt osoba: Tatjana Liktar Elez

Email: info@metar-milimetar.hr

Mobitel: 091-196 28 65

 

Start typing and press Enter to search