skip to Main Content

Energetski učinkovita gradnja nije nužno održiva

Savjesno korištenje energije tj. energetski učinkovita gradnja podrazumijeva oblikovanje i gradnju kuća koje troše minimalnu potrebnu količinu energije za grijanje i hlađenje. Iako se uvriježilo mišljenje da ovakva gradnja podrazumijeva visokotehnološka i skupa rješenja, energetska učinkovitost se osigurava prvenstveno dobrim arhitektonskim oblikovanjem.

Arhitektonskim oblikovanjem kuća se najpovoljnije oblikuje, orijentira i tlocrtno toplinski zonira kako bi se osiguralo optimalno korištenje sunčeve svjetlosti te smanjila potreba za grijanjem zimi i hlađenjem ljeti. Uz to se kvalitetno riješenim detaljima i izvedbom sprečavaju gubici energije kroz ovojnicu kuće. S obzirom na energetsku učinkovitost standardom su definirani razredi kuća od „obične kuće“ koja godišnje troši 90 kWh/m2 do niskoenergetske kuće koja troši <30kWh/m2 te pasivne kuće koja troši 15kWh/m2, dakle štedi čak 80% energije za grijanje i hlađenje. Korak dalje u smjeru potpune energetske neovisnosti može se postići primjenom alternativnih izvora energije te se na taj način potrošnja energije približava nuli, ili u još boljem slučaju kuća proizvodi više energije nego što može potrošiti.

Međutim, važno je naglasiti da energetski učinkovita gradnja nije nužno i održiva gradnja, posebno ako znamo podatak da je sektor graditeljstva potrošač oko 40 % ukupne količine proizvedene energije i krivac za 30% emisije CO2. Tako npr. dobru izolaciju kuće možemo postići korištenjem materijala koji su izvrsni toplinski izolatori, ali čija proizvodnja zagađuje okoliš i šteti zdravlju ljudi. Stoga je važno i da se građevinski materijali proizvode na održiv način sa što manjim negativnim utjecajem na okoliš. Zbog toga se za gradnju sve više koriste ekološki tj. prirodni i obnovljivi materijali. Isto tako, razvijaju se novi materijali ili inačice uobičajenih građevinskih materijala poput betona, koji su proizvedeni od prirodnih ili recikliranih sirovina.

Za investitora kao i za krajnjeg korisnika prostora ovakva gradnja zasigurno ima niz prednosti, ali povlači i niz dilema. Jasno je kako kvalitetno oblikovana kuća, građena prirodnim materijalima, doprinosi ugodnosti korištenja prostora te donosi uštede na računima za grijanje i hlađenje. S druge strane, cijena početne investicije, koja je u prosjeku viša za 20-30%, te očekivani povrat investicije od 10-30 godina, često nisu dovoljna motivacija da se krene u ovom smjeru.

U nekim zemljama kao što je Austrija i Njemačka država daje poticaje za gradnju energetski učinkovitih kuća te su se ovakve kuće cijenom izjednačile s „običnim“ klasično građenim kućama. Dakle, za istu cijenu, korisnik dobiva kuću čije korištenje će ga dugoročno puno manje koštati. I u Hrvatskoj su vidljivi prvi koraci u tom smjeru – gradovi kao Koprivnica, Osijek, Požega ili Samobor umanjuju komunalne doprinose za pasivne ili niskoenergetske kuće, a Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša provodi program energetske obnove postojećih kuća kroz koji se subvencioniraju energetske obnove pročelja i krovova, zamjena stare stolarije te ugradnja alternativnih izvora energije.

U širem kontekstu održivog razvoja nekog društva održiva gradnja bi trebala poticati lokalno proizvedene materijale i lokalne proizvođače te na taj način pokretati lokalno gospodarstvo, no ova tema se često gura pod tepih. Održivost se ne sagledava cjelovito nego se preuzimaju već gotovi „tuđi“ modeli za koje nemamo lokalno pripremljenu proizvodnju i tako na kraju umjesto da potičemo lokalno gospodarstvo većinu rješenja i materijala uvozimo.

Podsjetimo i da je gradnja prije 20. stoljeća, osobito ona tradicijska, puno bliža pojmu održive gradnje nego što se misli. U tradicijskoj gradnji su se koristili lokalno dostupni materijali i tehnike koje su se lokalno razvile, a velika važnost pridavala se i lokalnim klimatskim prilikama kako bi se što učinkovitije od njih štitilo.

Autorica: Tatjana Liktar Elez, za obrazovni portal www.makemake.eu