skip to Main Content

3.nagrada na Natječaju za Tematski park Bundek-Istok

Osvojili smo 3.NAGRADU na natječaju za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-Istok (Racinjak)!

Tim:
Autori arhitektonskog rješenja: Tatjana Liktar Elez (METAR MILIMETAR d.o.o.) i Kristina Careva
Autori krajobraznog rješenja: Višnja Šteko, Martina Čipčić-Bragadin, Matea Lončar, Ines Hrdalo i Jan Vrabec (ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o.)